Илияс Есенберлин

Илияс Есенберлин

Писателят-историк Илияс Есенберлин (1915–1983) е не просто класик на съвременната казахска литература, но и основател на жанра „литературно-художествена летопис“. Автор е на множество романи, повести и разкази. За повечето читатели той обаче си остава най-вече създателят на известната трилогия „Номади“ (1976), преведена на тридесет езика и с общ тираж над три милиона копия. Книгата се отличава с епичен размах, динамизъм на действието, с майсторски изваяните образи на прочути дейци от казахската история, с точен и изразителен език. Спирайки се върху повратни моменти от миналото на казахите, авторът ни запознава с живота на Великата степ, като съумява по един блестящ начин да свърже нишките на миналото с нашето съвремие.

Илияс Есенберлин е роден на 10 януари 1915 г. в Атбасар, Казахстан. Отраства в годините на социалнополитическа катастрофа, а на пет години остава кръгъл сирак и е даден в детски дом. Още от малък започва да пише стихове. След началното училище се премества в интернат в Къзълорда. След завършване на средното си образование започва работа в Карсакпай и посещава курсове за подготовка за Казахския минно-металургичен институт в Алма Ата. Постъвайки в института бързо се откроява и през 1937 г. е избран за делегат на Първия извънреден конгрес на Съвета на Казахстан за приемане на Конституцията на Казахска ССР.

До 1947 работи в Централния комитет на Комунистическата партия на Казахстан. В периода 1947-1949 г. е директор на Казхската държавна филхармония. Арестуван е по време на репресиите и е въдворен на строителството на Каракумския канал, където работи като инженер по взривните работи. Освободен е през 1953 г.

Работи в Министерството на геологията на Казахската ССР, а след това е началник на управлението на Бесигурската мина. В периода 1958-1967 г. е редактор на сценаро-редакционна колегия на Киностудия „Казахфильм“ и редактор на „Казгослитиздат“. В периода 1967-1971 г. е директор на издателство „Жазушы“, след което е секретар на Съюза на писателите на Казахстан.

Започва от 1945 г. да публикува сборници стихове и поеми. Превежда от руски на казахски произведения на педагога Константин Ушински. Пише и една пиеса, която е поставена на сцена.

Илияс Есенберлин умира на 5 октомври 1983 г. в Алма Ата, Казахстан.


Няма налични продукти.


Записване за бюлетин

При записване се съгласявате с обработката на личните ви данни единствено за маркетингови цели. Повече на Политика за защита на личните данни.