ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Издателство > Искаш ли да успееш, заобиколи

< Обратно към всички новини

17 Юли 2018

Искаш ли да успееш, заобиколи. Стратегии на смисъла в Китай и Гърция 

от Франсоа Жулиен

Спокойно можем да наредим Франсоа Жулиен сред емблематичните фигури на съвременната философска мисъл. Той е виден елинист и китаист - автор на почти четиридесет труда, посветени на съпоставително изследване между европейската и китайската култура, преведени на повече от двадесет и пет езика по цял свят.


В "Искаш ли да успееш, заобиколи" Жулиен се придвижва  между реторическите традиции на древна Гърция и Китай и не просто прави сравнение между тези две цивилизации, а използва гледната точка на всяка от тях, за да се доближи до заложените в общуването изначални значения. Той препрочита най-значимите китайски произведения – трудовете на Лао Дзъ, "Книга на песните", "Аналектите“ на Конфуций, "Менциус" и доказва, че в тях очевидното отстъпва пред завоалираното. Теоретичните пристрастия остават под повърхността. Тълкуванията са безброй. Въображението работи на бързи обороти.


 

Чрез този философски труд се докосваме до свят, който никога не се представя просто и миметично, и намираме отговорите на редица въпроси. По какъв начин се възползваме от непрякото говорене за нещата? Как такова раздалечаване ни позволява по-добре да открием и опишем хората и предметите? Как дистанцията произвежда ефект? Западните хора смятат, че е естествено и нормално да се срещнем пряко със света, но какво можем да спечелим от приближаването му косвено? С други думи - по какъв начин заобикалянето ни води към целта?

 

Избирайки изразителността пред директността, китайското изкуство на смисъла се явява като сложен начин на индикация, отворен за множество перспективи и вариации, безкрайно приспособими към ситуации и контексти. Съсредоточавайки се върху това, което не се казва, или това, което се предава само с други средства - като разсейването, произведено от поетични поетични и политически мотиви - Жулиен проследява идеологическите и естетическите ползи на риторичната стратегия, която няма фиксирана перспектива или само една абсолютна истина.

 


Споделяйки своите теоретични прозрения, Франсоа Жулиен предоставя необходимото усъвършенстване на начините на мислене и разбиране на китайския смисъл, който все още не е анализиран в западния свят. Кара ни за момент да спрем да търсим прекия път, а просто да заобиколим.