ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Издателство > "Мозъчните тръстове: начин на употреба" от Тиери дьо Монбриал

< Обратно към всички новини

04 Май 2017

Най-голямата опасност за Европейския съюз не е провалът на Шенген - той е поправим - нито Брекзит, а трайното неразбирателство между Франция и Германия, което се дължи на закъсняващите реформи в социално-икономическата система на Франция. Тази констатация е сред описаните в книгата на Тиери дьо Монбриал „Мозъчните тръстове: начин на употреба“ примери за мек, но недвусмислен натиск.

Отдавна признат между водещите анализатори на международните отношения и практици в изграждането им, Тиери дьо Монбриал е основател, първи директор и понастоящем президент на Френския институт за международни отношения (IFRI) и Световната конференция за политика (WPC). Почетен професор на Парижката политехника и Консерваторията за изкуства и занаяти. Член на Академията за хуманитарни и политически науки. Автор на повече от двадесет книги по икономика и международни отношения. Чуждестранен член на БАН (2006) и доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2016).

Публикуваните в книгата „Мозъчните тръстове: начин на употреба“ кратки очерци въвеждат читателя в света на мозъчните тръстове (think tanks) и тяхната роля в стабилизирането на международната система. Оригиналната дефиниция на Тиери дьо Монбриал за този тип организации гласи, че те са отворени, имат постоянно ядро от изследователи, които си поставят задачата да формулират - на обективна основа - идеи за политики и частни или публични стратегии, които биха били полезни за общия интерес. Водещите експерти в тях (think tankers)  изследват проблемите като академични учени, разсъждават като политици и дипломати, пишат като журналисти и знаят как да осигуряват финансиране, без да губят своята независимост. Днес сме изправени пред изключителни предизвикателства в един наистина сложен свят: хетерогенен, мултиполарен, глобализиран - и в него се налага неизбежните конфликти да се регулират по мирен път.

 

Очерците задълбочават вече познати, но ставащи все по-актуални теми, разпределени в четири раздела:

За мозъчните тръстове – дава сбита, но достатъчно изчерпателна представа за възгледите на автора върху природата и различните роли в световния политически живот на организациите по - известни с наименованието си на английски език - think tanks. Открито заявените предпочитания на Тиери дьо Монбриал са към ясно определен, конструктивен начин за употребата им.                                                                         

Епистемологични предизвикателства - открехва дискретно вратата към „кухнята” на експерта от мозъчния тръст.

Анализи и перспективи - дава представа за експерта от мозъчен тръст - think tanker Тиери дьо Монбриал в действие чрез неговите традиционни уводи към Годишния доклад на ФИМО върху основните световни тенденции в икономиката. Системната работа по фиксиране на най-важните събития през тези последни години предлага доста пълна представа не само как е изглеждал, но и през какво е преминал светът в един действително свето Очерците задълбочават вече познати, но ставащи все по-актуални теми, разпределени в четири раздела:

За мозъчните тръстове – дава сбита, но достатъчно изчерпателна представа за възгледите на автора върху природата и различните роли в световния политически живот на организациите по - известни с наименованието си на английски език - think tanks. Открито заявените предпочитания на Тиери дьо Монбриал са към ясно определен, конструктивен начин за употребата им.                                                                         

Епистемологични предизвикателства - открехва дискретно вратата към „кухнята” на експерта от мозъчния тръст.

Анализи и перспективи - дава представа за експерта от мозъчен тръст - think tanker Тиери дьо Монбриал в действие чрез неговите традиционни уводи към Годишния доклад на ФИМО върху основните светов вен преходен период.

- Четвъртият раздел предлага на читателя професионалните портрети на двама от изключителните по своето място в интелектуалния и политически живот на Франция учители на Тиери дьо Монбриал: икономиста Морис Але и политическия мислител Реймон Арон.

 Можете да се запознаете с автора:

-  На 10 май (сряда) от 14:40 ч. в Център на книгата – НБУ

-  На 11 май (четвъртък) от 18:30 ч. във Френски културен институт