ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Издателство > Да се подготвим за новия живот

< Обратно към всички новини

10 Март 2017

Да се роди дете, без да се вложи съзнание в този про­цес, е пропусната възможност, която не се повтаря в живота. Докато Тя и То са едно е времето на истинското общу­ване, в което се посяват семената на любовта и благоприятните възможности. 

Росица Божкова

 

Росица Божкова-Михайлова е майка на три деца, психолог, писател, констелатор, йога инструктор и дула, фасилитатор на групи за себеразвитие и курсове за бременността и раждането. Основател е на студио за себеразвитие „Янтра“ и създател на авторския тренинг „Носещи живот“.

От години работи и в полето на пренаталното възпитание и подготовка на жената за раждането и осъзнатото майчинство. Книгата „Докато аз и ти сме едно“ е плод на десетгодишна опитност в нейната работа с бъдещите майки, синтез на техните въпроси, търсения и нужди.

Прочетете повече на:

www.natalyoga.net , www.yantra.natalyoga.net

 

За книгата:

Това е книга дневник, чиято основна цел е да съпътства бременната жена в уникалния процес по сътворяване на новия живот. На страниците й бъдещата майка ще може да проследи развитието на бебето – седмица по седмица. Ще открие полезна информация, идеи, творчески задачи и упражнения, които ще й помогнат да изгради силна духовна връзка с нероденото си дете. Ще се научи да трансформира негативните навици, мисли и емоции и така ще помогне за изграждането на благороден характер на своето дете. Ще се подготви – физически и емоционално – за кулминацията на тези девет месеца – раждането.

Съчетала знанието на Запада с мъдростта на Изтока, тази необикновена книга приканва бременната жена да участва съзнателно в най-голямото чудо – сътворяването на живота. Специално създадена да я съпътства в процеса на превръщането й в майка, тя ще й помогне да преживее и съхрани най-вълшебното време – докато тя и бебето са едно.

 

СЪЗНАТЕЛНА БРЕМЕННОСТ

(откъс)

Целта на този дневник – пътеводител е да ти помогне по пътя към новия живот, който идва. Нов живот не само за бебето, което носиш в себе си, но и за теб като негова майка. Майката не е само жената, която задоволява физическите нужди на детето, но и тази, която му предава своите емоционални модели, формира характера и ценности­те му. От теб зависи какъв ще е емоционалният фон, който то ще попие още от утробата и в първите си най-важни години. Твоите преживя­вания, докато си бременна, ще повлияят на начина, по който то ще възприема света...

Вече е научно доказано, че генетичните отпечатъци се дооформят чрез преживяванията в утробата. Целта на този дневник е да те води към едно по-качествено осъзнаване на живота ти, на мечтите, надеж­дите и чувствата ти. На самия процес по превръщането ти в майка. Да осветиш и трансформираш съзнателните и подсъзнателни мислов­ни модели, е истински дар не само за теб, но и за детето, което носиш в себе си!

Общоизвестен факт е, че спокойната бременност е гарант за поява­та на спокойно бебе, но колко жени наистина знаят как да бъде бре­менността им спокойна? Никой не може да контролира обстоятел­ствата и често ежедневните грижи, задачи и тревоги почти не оставят време за преживяването на чувството на благополучие и вътрешна хармония, които влияят благотворно на развиващото се в утробата бебе. Попълвайки този дневник, ще разбереш как да насочваш пре­живяванията си в посоката, в която желаеш, и как да дариш благоро­ден характер на идващия чрез теб човек.

На страниците на този дневник ще разбереш много за себе си и ще се научиш как да трансформираш негативните навици, емоции и мисли в градивни и позитивни. Ще се научиш как да използваш времето си по най-добрия начин, за да създадеш преживявания, чиито благо­приятен ефект тепърва ще виждаш в годините през очите на твоето израстващо дете. Освен конкретните упражнения, тук ще може да записваш и своите размисли, впечатления и прозрения. Така след години ще можеш да ги съпоставиш с вече проявения му характер. Моите лични наблюдения (както над моите деца, така и над онези, чиито майки участваха в пренаталните курсове, в които работехме по метода, описан по-нататък) несъмнено показват колко голяма е прак­тическата полза на съзнателното отношение към бременността. Рабо­тата в този дневник е насочена и към подготовката за кулминацията на тези девет месеца – раждането. Ще обърнем внимание не само на физическата, но и на психоемоционалната подготовка за този важен момент. То не е само физически акт, а естествен психо-физиологичен процес, който се регулира от хормоналната система, а тя, на свой ред, е пряко зависима от емоциите. Затова всички упражнения, които са насочени към работа с емоциите и по-специално към страха, оказват влияние и върху раждането.

Последната част е ориентирана към физическата подготовка за раждането – пози, движения, звуци, дишане, основни насоки, благо­приятни условия и практически препоръки. Тази част е вдъхновена от мисълта на Мишел Оден: „Да излекуваме планетата, като излеку­ваме раждането“. Моето най-искрено желание е да ти помогна лично да преживееш дълбокия ù смисъл и да го претвориш в живота, който покълва в теб!

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТОЗИ ДНЕВНИК?

Всяка седмица от бременността на жената е обособена като отделна глава и  включва:

• Развитие на плода – поглед в утробата: развитие на органи и се­тива; растеж.

• Полезна информация – научни изследвания и духовни препратки, интересни факти и размишления.

 Любопитни факти – Знаеш ли, че...?

• Упражнения за съответния период – подходящи за подобряване на физическото, емоционалното и менталното състояние.

 Творческа работа – писане, рисуване, снимки, наблюдения, раз­мишления, творчество 

Информацията, която ще намериш тук, е събирана от различни източници – древни и съвременни, източни и западни. Дошло е време за среща между онова, което новите научни открития на квантовата физика, древните учения на Изтока и психологическите проучвания на Запада имат да си кажат за ембрионалния стадий на човека.


 

 

 

 ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА НОВИЯ ЖИВОТ! – интервю с Росица Божкова

Кажете, кога се зароди във вас интересът към източните учения и йога?

-         Интересите ми към източните учения са ме съпътствали още от времето, в което започнах да си задавам въпросите „Защо съм тук? Какъв е смисълът на човешкия живот? Какво е човекът?“ С йога се запознах по-обстойно през 1997 г., като постепенно тя се превърна в стил на живот и ме преведе през различни посвещения и практики, както и отвори възприятията ми за мъдростта на Изтока изобщо.

Доколкото разбирам, доста сте пътували, за да се учите от различни духовни традиции.

-         Пътят ми в духовните ми търсения ме е отвеждал къде ли не: в Индия, Перу, Мексико, Тайланд, Бали, Египет… Симпатизирам и съм участвала в практики, процеси, церемонии и ритуали на повечето от съществуващите религии, срещала съм се с много просветлени Учители и Посветени, търсещи и намерили, като отвсякъде съм вземала част от мъдростта с респект и благодарност.  

Същевременно вие сте практикуващ психолог и консултант по проблеми с бременността и раждането. Защо избрахте това поприще?

-         След първата ми специалност по българска филология завърших и психология, като се насочих към пренаталната и перинаталната психология, на които бе посветена и дипломната ми работа. Как майката въздейства на растящото в утробата й дете, будеше не само теоретичен, но и чисто практически интерес, особено след като разбрах, че самата аз ще ставам майка. Тогава  дойде време да приложа на практика всички онези безценни съвети, идващи от Изтока и Запада и те дадоха чудесен резултат.

Значи можете да гарантирате, че съветите, които предлагате във вашата книга, са проверени и лично изпитани, така ли?

-         Разбира се, всичко описано е плод както на лична опитност, така и на многобройни свидетелства от други бъдещи майки. Когато бях бременна с второто и третото си дете, пожелах да споделя и с други жени своите знания и така възникна курсът „Носещи живот“ – съставен на основата на йога и психология – през  който за  десет години преминаха около две хиляди жени, като много от тях идваха за втори, някои и за трети път. Същевременно продължавах обученията си на семинари, курсове и конференции, докосвайки се до най-добрите практики по света, свързани с бременността и раждането, като се обучих и за инструктор по раждане и дула, както и за фасилитатор по семейни констелации, като допълнителен поглед върху семейната система. Провела съм и хиляди лични консултации при проблеми със зачеването или с бременността, както и за справяне със страховете, свързани с раждането, както и за подготовка за очакваното събитие.

Защо е важно всяка жена да премине съзнателно през бременността?

-         Истина е, че природата си знае работата и дори без съзнателното ни участие тя ще сътвори каквото трябва. Но това е една пропусната възможност, която само за девет месеца би дала резултати за цял живот – установяване на дълбока връзка майка–дете и изграждане на благороден характер в идващия нов човек. Вече има достатъчно доказателства за ползите от общуването с бебето в утробата и не виждам защо да не се включим в този процес по съ-творяване. Така можем да дадем много по-добър старт за нашите деца, както и за нас като родители.

По какъв начин състоянието на майката влияе върху още нероденото дете?

-         Утробата е първият дом, първото училище, в което детето формира своите  преживявания и опитности за себе си и света. Емоциите, които преминават през майката, чрез хормоните се предават и към детето и то попива този емоционален фон, който става неговото естествено състояние. Това са дълбоки подсъзнателни програми, които съставят базисната структура на личността ни. Разбира се, човек е многоизмерно явление и преживяването в утробата е само един от факторите,  формиращи съдбата и характера му, но е и единственият, върху който можем да имаме пряко въздействие. Сигурна съм, че тепърва човечеството ще открива невероятния потенциал на този период и ще се научи да го ползва. Може би тази книга е първият структуриран опит в тази посока, нещо като методология по пренатално възпитание.

Може ли бъдещата майка да повлияе върху изграждането на определени качества или физически характеристики в още нероденото дете?

-         Да, всъщност споделеният от мен опит показва точно това. Ако майката преживява състоянията, които стоят в основата на качествата, които иска да предаде на детето си (радост, спокойствие, любов), много вероятно е това да се случи. Резултатите от анкетата за влиянието на пренаталното възпитание върху децата, която бе попълнена анонимно от близо 100 жени, участвали през годините в курса и практиките, са наистина изумителни. Те са доказателство за огромното значение на съзнателната бременност за формиране и на характера на детето.

Книгата ви засяга и подготовката за раждането. Необходимо ли е  бъдещата майка да се подготви за него?

-         Раждането е много повече от просто началото на физическия живот.  То отеква дълбоко в подсъзнателните пластове както на майката, така и на бебето. Когато то е травматично, това наранява самата основа на връзката майка–дете, а и се отразява  върху основната базисна матрица на новороденото. Разглеждам раждането както от гледната точка на бебето (как неговите преживявания се отразяват върху по-сетнешния му мироглед), така и от гледна точка на майката – как да се подготви за естествено раждане – физически, психически и емоционално. В днешно време, когато сме се откъснали от здравите си инстинкти, е нужна подготовка, както и промяна в отношението към новородените. 

Ако можете да обобщите своя опит, какво бихте казали на бъдещите майки?

-         Бих им казала, че децата, които идват, са деца на новото време. Когато работим върху себе си, ние, майките, подготвяме почвата за тях. Поколения наред на децата е бил предаван  товарът на неосъзнати модели, държащи ни в плен на страха, вината, негодуванието, потиснатия гняв, ниските вибрации.... Сега обаче идват нови времена с нови хора и най-добрият начин да помогнем както на децата, така и на планетата като цяло е като поработим върху издигането на собственото си вибрационно състояние.  Това е и смисълът на мотото, което ме вдъхновява: „Да се подготвим за новия живот“!