ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Издателство > Събития > Представяне на книгата "Морфологична система на съвременния китайски език"

Обратно към всички събития

25 Октомври 2017

 

Водещ на събитието ще бъде Любен Козарев. Ще участват проф. Александър Алексиев (завеждащ секция Китаистика в СУ) и проф. Гъ Джънцян (директор на Институт Конфуций от китайска страна)

 

 

 

За книгата:
 

 

Книгата представлява първата академична монография върху граматиката на китайския език, издадена в България. В нея е представена цялостно морфологичната система на съвременния китайски език, разглеждат се актуалните теоретични въпроси за относимостта на основните понятийни категории от класическото езикознание като морфема, дума, части на речта, граматични категории и др. спрямо специфичните реалии на китайския език. В монографията се описват семантичните и граматични характеристики на класовете от думи в китайския език, техните функционално-семантични подкласове и специфични категории. Книгата е подходяща както за изследователи в областта на китайската лингвистика, общото  и сравнително езикознание, така и като пособие за преподаване и изучаване на граматиката на съвременния китайски език.   

 

За автора:

 

Д-р Антония Цанкова завършва специалност „Китайска филология“ в Санкт-Петербургския държавен университет, където изучава лингвистика при световнопризнатия езиковед - китаист С. Е. Яхонтов. Защитава докторска дисертация на тема „Факултативност на аспектуално-темпоралните показатели в съвременния китайские език в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. Преподавател в СУ по дисциплините Граматика на китайския език, Старокитайски език, Практически китайски език - устен превод и др. Научни интереси и изследвания в областта на граматиката на съвременния и класическия китайски език, функционалната лингвистика, семантиката и прагматиката.