ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Издателство > България среща КитайАсоциация на книгоиздателите от Китай и страните от Централна и Източна Европа

Обратно към България среща Китай

12 Септември 2018

 

На 23 август 2018 г. в Пекин бе основана Асоциацията на книгоиздателите от Китай и страните от Централна и Източна Европа (АККЦИЕ). Тя има за цел да подпомага сътрудничеството в книгоиздаването и културния обмен между Китай и СЦИЕ, така че да се усили взаимното доверие, взаимното изучаване и взаимната полза, както и да се създадат и подпомогнат връзки между хората за неопределено дълго време напред.

 

„Изток-Запад” стана един от основополагащите членове на асоциацията от европейска страна, заедно с издателства от Унгария, Латвия, Македония, Полша и др. Всички ние ще работим заедно за усъвършенствуване на общуването помежду ни, за споделянето на ресурси и взаимно допълващи се предимства.

 

Надяваме се да улесним книгоиздателския обмен и търговията с авторски права, да разширим и интегрираме книгоразпространителските канали с цел постигане на локализация на продажбата и промоциите на книги; да привлечем ресурс от специалисти с цел обучение на кадри в международното книгоиздаване и преводи.

 

Като платформа за книгоиздаване и културно общение между Китай и СЦИЕ, Асоциацията ще работи за подпомагането на обмените и връзките между отделните народи и ще допринася за разнообразието и благоденствието на световните култури.

 

Досега благодарение на партньорството ни с китайското Издателство за образователна и научна чуждоезична литература (ИОНЧЕЛ) на българския пазар са излезли Основни понятия в китайската мисъл и култура, Китайско-български двупосочен речник, Срещи с китайската култура, Чудните дела на съдията Бао (том 2) и Сън в алени покои (том 3).

 

Източници: www.petkohinov.com