ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Издателство >Автори >Антоанета Дончева

Д-р Антоанета Дончева е доцент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Има водени курсове в СУ „Св. Климент Охридски” и Нов български университет. Била е Erasmus-лектор в Кьолнския уни-верситет (2013г.) Специализирала е в Италия. Основните й изследователски интереси са в сферата на семиотиката и философията на изкуствата.

Автор е на монографиите Маската– свобода и затвор, Проблемът за идентичността в творчеството на Луиджи Пирандело (София, Изток-Запад, 2007) и Азът и Другият в западноевропейската култура на ХХв. (София, Изток-Запад, 2014), както и на статии, публикувани в България, Австрия, САЩ, Италия и Китай. Член е на редакционния съвет на електронното списание philosophia.bg.

Член е на семиотичното общество на Америка (Semiotic Society of America) и на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания.

ПРИЕМАМЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ePay, PayPal, наложен платеж