ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Издателство >Автори >съставители: Върбан Тодоров, Николай Поппетров

Върбан Тодоров e историк, възпитаник на Атинския и Софийския университети. Специализирал е в Гърция, САЩ и Франция. Доцент-доктор в Института по балканистика при БАН. Авторът на редица научни трудове и изследвания, между които и на документалната книга "VІІ състав на Народния съд", в съавторство с Николай Поппетров. Експертът, заместник-председател на Държавна агенция „Архиви“, участвал в обработката и дигитализацията на 14 301 листа документи от Народния съд.


Николай Поппетров, специалист в Инстиута за исторически изследвания при БАН. Автор на изследвания – монографии и и статии – върху държавно-политическата система, политическия и обществен живот на България в първата половина на ХХ в.,някои от които публикувани в Германия, Франция и Русия.Специални интереси към проявите на фашизъм и антисемитизъм.

КНИГИ НА съставители: Върбан Тодоров, Николай Поппетров

ПРИЕМАМЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ePay, PayPal, наложен платеж