ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Издателство >Автори >Светлин Кираджиев

Светлин Кираджиев е роден на 5 февруари 1930 г. в град Берковица, но израства и живее в София, където през 1947 г. завършва Втора Софийска мъжка гимназия, а през 1951 г. география в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. От 1952 г. до 1967 г. работи като учител по география в София и е базов учител към университета и Педагогическия институт при БАН.  Дълго време сътрудничи на Института по картография при изработването на учебни географски карти и атласи.

През 1984 г. защитава докторска дисертация на тема „Географски особености на миграциите на населението в НР България”. През 1987 г. се хабилитира и става старши научен сътрудник ІІ степен. През 1996-2004 г. е доцент в катедра география в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски” и хоноруван доцент в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград.

Светлин Кираджиев е един от най-заслужилите популяризатори на географията и на научните географски знания в България. Има стотици публикации в периодични издания и е автор или съавтор но редица научнопопулярни книги за страната. В творческото наследство на Св. Кираджиев досега са включени 37 научни и научно-популярни книги и над 350 студии и статии.

ПРИЕМАМЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ePay, PayPal, наложен платеж