ЗАТВОРИ (X)

Количката е празна.

Издателство >Автори >Боян Манчев

Доц. д-р Боян Манчев е български философ, изкуствовед, културен теоретик. Директор на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж, Париж. Преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Берлинския университет за изкуства. 

Боян Манчев преподава философия в София, Берлин и Париж. Автор е на книгите „Невъобразимото. Опити по философия на образа“ (2003), „Тялото-Метаморфоза“ (2007), L`artelation du monde (Рaris, 2009), La Metamorphose et l`Instant – Desorganisation de la vie (Paris, 2009) и Miracolo (Milano, 2011).

Завършва българска филология (1994) и философия (1997) в СУ „Св. Климент Охридски“. Става преподавател по Теория на литературата към Катедрата по теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“ (1997-1999). През 1998 г. защитава докторска дисертация на тема „Наративната система в романите на Достоевски (от „Престъпление и наказание“ до „Братя Карамазови“)“. От 1999 г. е член на Департамента по нова българистика към НБУ, където води лекционния курс „Подходи към текста“. През 2000 г. осъществява тримесечно постдокторално изследване в Националния институт за френски език (l'INaLF, CNRS), Париж. Тема на изследването: „Символът и алегорията в сюрреализма“. През 2011 г. на д-р Боян Манчев е присъдено академичното звание „доцент“.

КНИГИ НА Боян Манчев

ПРИЕМАМЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ePay, PayPal, наложен платеж